Fakta om Göteborg

Göteborgs natur

Landskapet i det område där Göteborg ligger präglas av bergåsar med lerslätter, och är det som kan kallas sprickdalslandskap. Bergen är kala eller har bara ett tunt lager av jord och mellan dem flyter älvar och åar, där Göta älv är den största. Den här sortens landskap skapades under istiderna.

Sju olika dalgångar

Området runt Göteborg domineras helt av berg och dalar och det finns sju olika dalgångar som sammanstrålar i Göteborg. Göta älvs, Säveåns och Lärjeåns dalgångar, Göteborg–Kungsbackadalen, dalen öster om Mölndal, Slottskogen–Askimsdalen och Kvillebäcksdalen.

Ett mångskiftande landskap

Sammantaget gör höjdskillnaderna och att land möter vatten på olika sätt att Göteborg har en mångskiftande natur, med skog, sjöar, hav och berg. Skogarna är av olika slag där de som ligger högt i inlandet framför allt består av barrskog medan de skogar som ligger lägre och närmare kusten domineras av lövträd.

Naturområden i Göteborg

Det finns gott om naturområden i Göteborg, eftersom stora delar av staden består av grönområden. 2013 fanns det runt 50 000 träd i staden och för varje person som bodde där fanns det 175 kvadratmeter grönområde. Bland parkerna finns bland annat Trädgårdsföreningen, Botaniska trädgården, Hagaparken, Kungsparken och Slottsskogen. Vid Botaniska trädgården finns Änggårdsbergens naturreservat, som gör att det blir en av de största botaniska trädgårdarna i världen med sina 175 hektar.