Göteborgs historia

Rekvisitan i Kanalhuset

Har du någon gång gått förbi det vackra glashuset i Lundbyhamnen och undrat vad det är för något? Det är Kanalhuset. Huset som huserar både SVT, SR och UR. I den här artikeln beskriver vi mer om Kanalhuset och all rekvisita som det inrymmer.

SVT, SR och UR flyttade in i Kanalhuset år 2007. I kanalhuset disponerar Sveriges Television över de största ytorna. I Göteborg spelas bland annat Uppdrag Granskning, Opinion Live och de lokala nyheterna in. Det finns ett stort rekvisitaförråd i Kanalhuset. Rekvisita kan exempelvis köpas från Printer och kan användas i olika inspelningar i TV-huset, oavsett om det är för barnprogram eller för underhållningsprogram för vuxna. Printer är ett exempel på ett företag som erbjuder trycksaker och profilkläder som kan komma väl till pass i inspelningar. Profilkläder behövs exempelvis till olika sketcher och humorprogram i TV.

Trycksaker visar vägen för Kanalhusets besökare

Det är inte bara Sveriges Television som huserar i Kanalhuset. Som tidigare nämnt är Kanalhuset även säte för Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det finns ibland möjlighet att besöka kanalhuset för att titta på direktsända radioprogram inför publik. Sådana direktsändningar kräver ofta en del förberedelser. Ett tryckeri, som Printer utgör ett exempel på, behöver trycka upp skyltar som lotsar publiken till rätt lokal. Det krävs också god information till publiken via sociala medier samt en publikvärd på plats.